BİLİM KURULU / scıence board

BİLİM KURULU VE HAKEMLERİMİZ

1. Prof. Dr. Ali Asgar Ali Bin Ali Muhammed (Malezya)
2. Prof. Dr. Richard Falk (ABD)
3. Prof. Dr. Farıd SUFIAN BIN SHUAIB (Malezya)
4. Prof. Dr. Ali Ahmad KHASHAN (Filistin)
5. Prof. Dr. Abdullah AL-AHSAN (Pakistan-İstanbul Şehir Ün.)
6. Prof. Dr. Muhammed Şükri (Irak)
7. Prof. Dr. Saad AL-BESHIR (Ürdün)
8. Prof. Dr. Muhammed İkbal ABDULVEHHAB (Malezya)
9. Prof. Dr. Salah Doma (Sudan)
10. Doç. Dr. Liselotte ABİD (Avusturya)
11. Doç. Dr. Aissa MAİZZA (Cezayir)
12. Dr. Abdul Rahman SAYED (Mısır)
13. Dr. Tarık ŞİNDEB (Lübnan)
14. Doç. Dr. Saim Kayadibi (Malezya İslam Üniversitesi)
15. Prof. Dr. Saffet Köse İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
16. Prof. Dr. Muharrem Kılıç Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
17. Prof. Dr. Refik KORKUSUZ Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
18. Prof. Dr. Berdal ARAL Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
19. Prof. Dr. Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
20. Prof. Dr. İbrahim Kaya İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü
21. Prof. Dr. Nihat Bulut İstanbul Şehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
22. Prof. Dr. Orhan Çeker Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
23. Prof. Dr. Ömer ANAYURT Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi
24. Prof. Dr. Halil Kalabalık Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
25. Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
26. Prof. Dr. Handan Yokuş SEVÜK Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
27. Doç. Dr. Mehmet BİRSİN İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
28. Doç. Dr. Ergin ERGÜL Genel Kamu Hukuku Doçenti
29. Doç. Dr. Nuran Koyuncu Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü
30. Dr. Hikmet Tülen KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
31.  Dr. Murat Tümay Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
32. Dr. Özlem YÜCEL Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü